بازی‌های روایتی

بازی تعاملی

در ابتدا اگر بخواهیم توضیحی درباره این سبک بازی بدهیم باید بگوییم به زبان ساده هر بازی‌ای که شما در آن با تصمیم‌گیری مسیر بازی را عوض میکنید یا بطور کل بازی‌هایی که شما حق انتخاب دارید جزیی از بازی‌های روایتی چند گزینه‌ای(multi-choice narrative games)به حساب می‌آیند. در حالی که بسیار از کمپانی‌های بازی‌سازی به […]