لطفا برای نهایی شدن رزرو خود مبلغ ۶۰،۰۰۰ تومان را به شماره کارت زیر واریز نمایید.

پس از واریز وجه لطفا و حتما ما را از طریق پیامک یا تلگرام ما مطلع کنید.

شماره تماس: ۷۷-۶۰-۶۱۹-۰۹۳۳

۶۲۲۱-۰۶۱۰-۶۱۵۹-۰۶۲۸

بانک پارسیان

به نام سهیل سرهنگیان